השוואה בין דו"חות

הרשות הביומטרית טוענת שברוב העולם המערבי מוקמים מאגרים ביומטריים של אזרחי המדינה. מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדק, והגיע למסקנות אחרות לגמרי. טבלת השוואה (דרור דביר).